Bất cập vụ mở tờ khai hải quan còn dang dở, hơn 4.000 tấn gạo trong tổng hạn ngạch 400.000 tấn đã được thông quan

Ảnh chụp màn hình website của Tổng cục Hải quan.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, đã có 4.110 tấn gạo được xuất khẩu trong tổng số hạn ngạch 400.000 tấn gạo của tháng 4/2020.

Hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan được thiết lập để hoạt động tự động theo nguyên tắc tự động tiếp nhận, tự động trừ lùi số lượng gạo xuất khẩu trong hạn ngạch được phép xuất khẩu theo nguyên tắc tờ khai đăng kí trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước, gay sau khi người khai hải quan gửi thông tin tờ khai hải quan đến hệ thống, không có sự can thiệp của công chức hải quan.

Theo đó, hệ thống dừng tiếp nhận thông tin đăng kí tờ khai hải quan khi số lượng đăng kí chạm mốc hạn ngạch được phép xuất khẩu trong tháng 4, tức là 400.000 tấn.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho rằng cách làm này thực tế không minh bạch, khiến doanh nghiệp gặp thiệt thòi nên đã có “kêu cứu” và đề xuất về việc hủy kết quả đăng kí vừa qua.

Liên quan đến việc xuất khẩu 400.000 tấn gạo, ngày 15/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo về trách nhiệm quản lí, kiểm soát số lượng gạo được phép xuất khẩu tháng 4/2020 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ

Trong đó nêu cụ thể về qui trình, cách làm, danh sách các doanh nghiệp, thời gian mở tờ khai hải quan và số lượng gạo xuất khẩu của từng doanh nghiệp đã đăng kí thành công trên hệ thống; công tác phối hợp với Bộ Công Thương về việc này.

Bộ Tài chính báo cáo việc mua tạm trữ lương thực theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 140/TB-VPCP ngày 3/4/2020 và văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Bộ Công Thương báo cáo về việc triển khai văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ và công tác phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung nêu trên trước ngày 18/4/2020.

Theo công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2020, cả nước xuất khẩu 591.407 tấn gạo, trị giá 271,5 triệu USD, tăng 11,1% về sản lượng và 14% về kim ngạch so với tháng 2/2020.

Lũy kế cả quí I/2020, Việt Nam xuất khẩu hơn 1,51 triệu tấn, trị giá hơn 700 triệu USD, tăng gần 9% về sản lượng và 15,5% về kim ngạch so với cùng kì năm 2019.

You might like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *