Bản tin điều chỉnh giá dầu DO 0.05S hiện nay đang bao nhiêu?

Điều chỉnh giá xăng dầu trong ngày hôm nay như sau: cụ thể giá xăng RON 95 hiện đang giảm ở mức 250 đồng/lít, dầu diesel 0.05s giảm mức giá 400 đồng/lít. Dầu hỏa cũng đang giảm 280 đồng/lít, Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 102 đồng/kg.

Mức giá các sản phẩm bán xăng dầu hiện nay trên thị trường như sau:

– Xăng E5RON92: không cao hơn 18.313 đồng/lít;
– Xăng RON95-III: không cao hơn 19.127 đồng/lít;
– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 14.785 đồng/lít;
– Dầu hỏa: không cao hơn 13.676 đồng/lít;
– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.754 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu Petrolimex hôm nay – Cập nhật lúc 16:15:05 03/03/2020

Đơn vị: đồng
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 19,220 19,600
Xăng RON 95-II,III 19,120 19,500
Xăng E5 RON 92-II 18,340 18,700
DO 0.05S 14,780 15,070
DO 0,001S-V 15,080 15,380
Dầu hỏa 13,670 13,940
Nguồn: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Petrolimex

You might like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *